Yhdistyksen kevätkokous 19.5.2021

 

Kutsu Jyty Pirkanmaa ry:n kevätkokoukseen

 

Aika          Keskiviikkona 19.5.2021 klo 17.30

Paikka       TEAMS (kutsu toimitetaan myöhemmin)

 

 

Kokouksen asiat

 

  • Käsitellään hallituksen antama edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään toimenpiteistä, joihin kertomus antaa aihetta.
  • Käsitellään vuoden 2020 tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto, vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
  • Päätetään ylijäämän käyttämisestä tai mahdollisen tappion peittämisestä.
  • Päätetään miten kokouskutsut julkaistaan, huomioon ottaen 13 §:n määräykset.
  • Valitaan tarvittaessa jäsenyhdistyksen edustajat ja riittävä määrä varaedustajia Jytyn sen vaalipiirin kokoukseen, johon yhdistys kuuluu.
  • Käsitellään jäsenaloitteet ja hallituksen vastaukset niihin.
  • Päätetään muista kokoukselle esitetyistä asioista huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset.

 

Tervetuloa

Hallitus    

 

Ilmoittautumiset 16.5.2021 mennessä alla olevalla lomakkeella