Luottamusmiesverkosto

Yhdistyksen pääluottamusmiehille, luottamusmiehille ja varaluottamusmiehille luodaan vuoden 2019 aikana luottamusmiesverkosto, jonka vetäjänä toimii Tampereen kaupungin pääluottamusmies Aino Hirvonen.

 

Verkoston tarkoitus on luoda luottamusmiestoiminnalle vertaistukiverkosto, jossa luottamusmiehet voivat jakaa osaamistaan ja oppia toisiltaan asioita. Keskustelut ovat luottamuksellisia, eikä niissä kerrota yksittäisten jäsenten asioita, vaan jaetaan tietoa, miten eri tilanteita on hoidettu ja myös luodaan samalla tietopankkia siitä, miten eri kunnissa ja yhtiöissä hoidetaan työntekijöiden asioita. Tämä parantaa jäsenten tasa-arvoista edunvalvontaa työpaikasta riippumatta.