Jäsenmaksu


Jäsenmaksut vuonna 2024
 

Prosentuaalinen jäsenmaksu on 1,32 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta.

Euromääräinen jäsenmaksu on 7 €/kuukausi ja sitä maksaa
jäsen, joka vähintään kuukauden ajaksi on jäänyt ilman palkkaa
tai työttömyyskassan maksamaa etuutta. Syynä voi olla

  • opiskelu,
  • määräaikainen työkyvyttömyys tai kuntoutus,
  • äitiys-, isyys- tai vanhempainloma
  • hoitovapaa
  • Kelan työttömyyspäiväraha tai
  • palkaton virkavapaus/työloma.

Kannatusjäsenmaksu on 60 euroa vuodessa eläkkeelle jääneelle jäsenelle. Kannatusjäsenellä on mm. puhe-  ja läsnäolo-oikeus sääntöjen määräämissä kokouksissa ja osallistumisoikeus liiton, alueen ja yhdistyksen vapaa-aikatoimintaan. IFin vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutus on voimassa sen vuoden loppuun, kun jäsen jää eläkkeelle. 

Opiskelijajäsenmaksu on liittovaltuuston päätöksella maksuton 1.1.2022 alkaen. Opiskelijajäseneksi voi liittyä päätoiminen tutkinto-opiskelija (myös lukio-opiskelija). Opintovapaalle jäävä jäsen maksaa euromääräistä jäsenmaksua. Jos opiskelija työskentelee opintojensa ohessa eli hänelle kertyy ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan työssäoloehtoa, jäsenmaksu näiltä kuukausilta on normaali prosentuaalinen jäsenmaksu. Lisätietoja yhdistyksen toimistolta.

Opiskelijajäsen on ollut 1.1.2014 alkaen täysivaltainen yhdistyksen jäsen ja voi käyttää kaikkia yhdistyksen etuja sekä hän on vaalikelpoinen yhdistyksen luottamustoimiin.

Jäsenyys varusmiespalveluksen ajalta 0 euroa (uusi jäsenlaji 1.1.2018 alkaen).