Jäsenmaksu

 

Jäsenmaksut vuonna 2021
 

Prosentuaalinen jäsenmaksu on 1,32 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta.

Euromääräinen jäsenmaksu on 5 €/kuukausi ja sitä maksaa
jäsen, joka vähintään kuukauden ajaksi on jäänyt ilman palkkaa
tai työttömyyskassan maksamaa etuutta. Syynä voi olla

  • opiskelu,
  • määräaikainen työkyvyttömyys tai kuntoutus,
  • äitiys-, isyys- tai vanhempainloma
  • hoitovapaa
  • Kelan työttömyyspäiväraha tai
  • palkaton virkavapaus/työloma.

Kannatusjäsenmaksu on 60 euroa vuodessa eläkkeelle jääneelle jäsenelle. Kannatusjäsenellä on mm. puhe-  ja läsnäolo-oikeus sääntöjen määräämissä kokouksissa ja osallistumisoikeus liiton, alueen ja yhdistyksen vapaa-aikatoimintaan. IFin vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutus on voimassa sen vuoden loppuun, kun jäsen jää eläkkeelle. 

Opiskelijajäsenmaksu on 36 euroa vuodessa (3 euroa/ kuukausi), laskutetaan 2 osassa lukukausien päättyessä. Opiskelijajäseneksi voi liittyä päätoiminen tutkinto-opiskelija. Opintovapaalle jäävä jäsen maksaa euromääräistä jäsenmaksua. Jos opiskelija työskentelee opintojensa ohessa eli hänelle kertyy ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan työssäoloehtoa, jäsenmaksu näiltä kuukausilta on normaali prosentuaalinen jäsenmaksu. Opiskelija ei maksa euromääräistä jäsenmaksua enää niiltä kuukausilta, joina hän on maksanut prosentuaalista jäsenmaksua. Lisätietoja yhdistyksen toimistolta.

Opiskelijajäsen on ollut 1.1.2014 alkaen täysivaltainen yhdistyksen jäsen ja voi käyttää kaikkia yhdistyksen etuja sekä hän on vaalikelpoinen yhdistyksen luottamustoimiin.

Jäsenyys varusmiespalveluksen ajalta 0 euroa (uusi jäsenlaji 1.1.2018 alkaen).