Jytyliiton koulutus

Halutessasi osallistua koulutukseen


Ilmoita yhdistyksen toimistolle halukkuudestasi osallistua Jytyn kursseille, jotta saat vahvistuksen koulutuskustannusten korvaamisesta.

Pääsääntöisesti koulutuksiin ilmoittaudutaan jäsenrekisteri Jässärin kautta sähköisesti.

Ammatillisten opintopäivien osalta tulee jäsenen aina ensin kysyä, osallistuuko työnantaja kurssikustannuksiin.

Luottamusmieskoulutuksiin (ja muihin koulutuksiin, joiden kustannuksiin yhdistys ei osallistu) voi ilmoittautumiset laittaa suoraan eteenpäin, mutta niistäkin tulee ilmoittaa tieto koulutusvastaavalle, jotta toimintakertomukseen saadaan oikeat lukumäärät koulutuksiin osallistuneista.

Koulutusvastaavan tehtäviä koulutusilmoittautumisten osalta hoitaa yhdistyskoordinaattori Satu Ahola. Yhteydenotot sähköpostitse toimisto@jytypirkanmaa.fi

Koulutuskustannuksista vastaa

  • Luottamusmieskoulutukset, Jytyliitto maksaa kurssikustannukset sekä matkat
  • Yhteistoiminta- ja työsuojelukoulutukset, Jytyliitto maksaa kurssikustannukset sekä matkat
  • Ammatilliset opintopäivät, Jytyliitto maksaa matkat, kurssikustannukset maksaa yhdistys, jollei työnantaja niitä maksa
  • Viikonloppukurssit, yhdistys maksaa kurssikustannukset
  • Enemmän irti Jytystä-kurssit, Jytyliitto maksaa kurssikustannukset ja matkat