Talousarvio ja Tilinpäätös

Yhdistyksen talousarvio ja tilinpäätös 

Varsinainen toiminta kattaa koulutus-, vapaa-aika-, nuoriso-, viestintä- ja paikallistiimitoiminnan. Näiden lisäksi varsinaista toimintaa ovat mm. palkat ja palkkiot, vuokrat, toimisto- ja hallintokulut kuten kokous-, posti-, tietoliikenne-, puhelin- ym. kulut.

Varainhankinta koostuu jäsenmaksuista ja jäsenhankinnan kuluista.

Sijoitus- ja rahoitustoiminta sisältää yhdistyksen kiinteän omaisuuden ja sijoitusten tuotot ja kulut kuten asunto-osakkeet ja niiden vuokratuotot sekä sijoitusten korot, osingot ja myynti- /ostotoimet.

Tarkemmalla tasolla talousarvio käydään aina yhdistyksen syyskokouksessa joulukuussa ja tilinpäätös yhdistyksen kevätkokouksessa toukokuussa. 

Vuoden 2022 tuloslaskelma ja tase

Tilikauden alijäämä kirjanpidollisesti on 55.166,71 euroa (talousarviossa ennustettu alijäämää 28.750,00 euroa). Tämä johtuu mm. työtaistelukuluista sekä erilaisista markkinointitempauksista (mm. työhyvinvointimessut), joita ei vuoden 2022 talousarviossa osattu vielä ennustaa. Yhdistyksen taloudellinen tilanne on alijäämästä huolimatta hyvä.