Talousarvio ja Tilinpäätös

Yhdistyksen talousarvio ja tilinpäätös 

Varsinainen toiminta kattaa koulutus-, vapaa-aika-, nuoriso-, viestintä- ja paikallistiimitoiminnan. Näiden lisäksi varsinaista toimintaa ovat mm. palkat ja palkkiot, vuokrat, toimisto- ja hallintokulut kuten kokous-, posti-, tietoliikenne-, puhelin- ym. kulut.

Varainhankinta koostuu jäsenmaksuista ja jäsenhankinnan kuluista.

Sijoitus- ja rahoitustoiminta sisältää yhdistyksen kiinteän omaisuuden ja sijoitusten tuotot ja kulut kuten asunto-osakkeet ja niiden vuokratuotot sekä sijoitusten korot, osingot ja myynti- /ostotoimet.

Tarkemmalla tasolla talousarvio käydään aina yhdistyksen syyskokouksessa joulukuussa ja tilinpäätös yhdistyksen kevätkokouksessa toukokuussa.