Talousarvio ja Tilinpäätös

Yhdistyksen talousarvio ja tilinpäätös 

Varsinainen toiminta kattaa koulutus-, vapaa-aika-, nuoriso-, viestintä- ja paikallistiimitoiminnan. Näiden lisäksi varsinaista toimintaa ovat mm. palkat ja palkkiot, vuokrat, toimisto- ja hallintokulut kuten kokous-, posti-, tietoliikenne-, puhelin- ym. kulut.

Varainhankinta koostuu jäsenmaksuista ja jäsenhankinnan kuluista.

Sijoitus- ja rahoitustoiminta sisältää yhdistyksen kiinteän omaisuuden ja sijoitusten tuotot ja kulut kuten asunto-osakkeet ja niiden vuokratuotot sekä sijoitusten korot, osingot ja myynti- /ostotoimet.

Tarkemmalla tasolla talousarvio käydään aina yhdistyksen syyskokouksessa joulukuussa ja tilinpäätös yhdistyksen kevätkokouksessa toukokuussa. 

Vuoden 2021 tuloslaskelma ja tase

Tilikauden ylijäämä kirjanpidollisesti on 39.757,18 euroa. Tämä johtuu sekä koronapandemian aiheuttamana tapahtumien peruuntumisista sekä sijoitusten kotiuttamisesta loma-asunnon hankintaa varten. Itse loma-asunnon hankinta näkyy taseen sijoituksissa.