Jäsenlehdet 2013-2016 (Jyty Tampere)

Jäsenlehdet ilmestyvät myös nettiversiona. Jäsenille lehti tulee myös paperisena kotiinkannettuna. Nettilehdet kannattaa lukea Adobe Reader -ohjelmalla.