Luottamusmiehet

Luottamusmiehen tehtävät

Luottamusmiehen tehtävä on ensisijaisesti valvoa, että sopimuksia noudatetaan ja että työntekijöiden oikeusturvaa ei rikota. Luottamusmiehillä on monia työpaikan kehittäjän rooleja. Luottamusmiehet neuvovat palkkausjärjestelmän soveltamista. Sopimustoiminta on viime vuosina siirtynyt yhä enemmän valtakunnan tasolta paikalliselle tasolle ja paikallisessa sopimisessa ovat luottamusmiehet, erityisesti pääluottamusmiehen rooli erittäin tärkeä - Ilman luottamusmiestä paikallinen sopiminen on hankalaa tai mahdotonta.

 

Palvelusuhteen etujen valvonta
• Valvoo, että työpaikalla noudatetaan työlainsäädäntöä sekä työ- ja virkaehtosopimuksia, tarvittaessa neuvottelee erimielisyyksistä.
• Hoitaa jäsenistöä koskevia lomautus- ja irtisanomistapauksia.
• Luottamusmies valvoo työrauhan toteutumista.

Palvelussuhteen ehtojen kehittäjä
• Osallistuu työpaikoilla neuvottelutoimintaan ja paikallisten sopimusten tekemiseen.
• Edistää yhteistyötä työnantajan ja henkilöstön välillä.

Työpaikkatoiminnan kehittäjä
• Jäsenten työhön liittyvien asioihin vaikuttaminen.
• Työpaikan neuvottelu- ja kokoustoiminta.
• Yhteydenpito liiton muihin toimijoihin eri tasoilla.
• Myös vapaa-aikatoimintaan liittyviä asioita.
• Välittää tietoa ja ilmoituksia osapuolten kesken.
• Osallistuu tarvittaessa työsuojeluvaalien järjestämiseen.
• On yleensä työpaikan yhteistoimintaelimessä.

Auttaa jäsentä
• Yksittäisissä työsopimus- ja työsuhdekysymyksissä.
• Neuvoo, ohjaa, keneltä voi kysyä?
• Kuuntelee jäsentä.
• Tiedottaa ajankohtaisista edunvalvonta-asioista niin yhdistykselle kuin jäsenistölle.